Culture Walk – kansatieteen opiskelijat tutustuttamassa turisteja Turkuun

Turun yliopiston opiskelijat toteuttivat kansatieteen matkailuseminaarissa Culture Walk -kierroksen yhteistyössä Visit Turun kanssa. Kierroksella omatoimimatkailija tai kaupunkilainen voi tutustua epätavallisiin turkulaisiin kulttuurikohteisiin opiskelijoiden laatimien esittelytekstien ja YouTube-videoiden avustuksella. Projekti toteutettiin kevätlukukauden 2017 aikana.

Vajaat kaksi viikkoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 2017 alun jälkeen, 10. päivä tammikuuta, kokoontui Sirkkalan kampuksen Janus-saliin sekalainen joukkio opiskelijoita aloittamaan kansatieteen matkailuaiheista teemaseminaaria. Joukossa oli kansatieteilijöitä, folkloristeja ja myös muista oppiaineista saapuneita vierailevia opiskelijoita. Opintojakson aloituskerralla tuskin kukaan vielä tiesi tai osasi odottaa, mitä kaikkea kevään mittaan olisi edessä. Oman mielenkiintoisen lisänsä mukaan toi myös se, että samaa opintojaksoa suorittivat yhtä aikaa Turun ja Porin päässä työskentelevät ryhmät, joilla kummallakin oli edessä oma projektinsa.

Alkutalven viisi ensimmäistä tapaamiskertaa muodostuivat jokseenkin perinteisestä luento-opetuksesta, jonka tarkoituksena oli pohjustaa osallistujia matkailun erilaisiin mahdollisuuksiin ja kohderyhmiin. Samalla ne tarjosivat myös virikkeitä opiskelijoiden omaan ajatustyöhön opintojaksolla toteutettavaa projektia varten. Viimeisellä varsinaisella luentokerralla 7.2. 2017 paljastettiin ryhmien varsinaiset tehtävänannot, joihin oli aiemmin vain viitattu. Turun ryhmä sai Turun kaupungin matkailunedistämiskeskuksen Visit Turun toimeksiannosta tehtäväkseen suunnitella valtakunnallistakin mainetta saavuttaneiden Food Walk- ja Museum Walk -kierrosten yhteyteen uuden Culture Walk -oheistuotteen. Porilaiset vastaavasti lähtivät kehittämään Food Walk -konseptista Porin Reposaareen sovellettua versiota.

Opiskelijat tutustuvat Culture Walk -kohteisiin.

Turun ryhmän ideointivaihe lähti varsinaisesti käyntiin viikkoa tehtävänantojen julkistuksen jälkeen, kun ryhmä kävi ensin tekemässä kaupunkikierroksen kartoittaen samalla potentiaalisia kohteita. Tämän jälkeen oli vuorossa paluu Sirkkalaan ja kokoontuminen seminaarihuoneeseen, jossa pohdittiin, käytiin läpi ja alettiin kehittää eteenpäin kävelykierroksella syntyneitä ajatuksia. Tällöin ryhmä myös jakaantui pienempiin alaryhmiin, joista jokaisen vastuulle tuli valita kolme kohdetta joltakin alueelta kaupungin keskustan ja Aurajoen läheisyydestä. Lisäksi osa ryhmäläisistä otti enemmän vastuuta tiedotuksesta, toiset taas sisälllöntuotannosta tai visuaalisesta puolesta. Pienessä työryhmässä kaikki toki osallistuivat useampaan kun vain yhteen osa-alueeseen, mutta jokaisella oli kuitenkin mahdollisuus toimia omia kykyjään ja kiinnostustaan vastaavissa tehtävissä.

Toteutusvaiheessa ryhmä valitsi yhteensä 15 kohdetta, jotka esittelevät Turun keskustan ja Aurajoen ympäristöstä löytyviä epätavallisempia kulttuurikohteita. Tarkoituksena oli välttää matkaoppaista tuttuja tyypillisiä turistikohteita ja tutustuttaa niin matkailijat kuin kaupunkilaisetkin erilaisiin näkyville kätkeytyneisiin mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, jotka on ohi kulkiessa helppo jättää muuten vaille suurempaa huomiota. Culture Walk -kierroksen kohderyhmäksi määrittyivät jo varhaisessa vaiheessa nuoret eurooppalaiset humanistit. Tavoitteena oli Visit Turun slogania ”Live like a local” mukaillen kertoa matkailijalle kaupungin historiasta ja nykypäivästä, paikallisuuden näkökulmaa unohtamatta. Food Walk- ja Museum Walk -kierrosten tavoin myös Culture Walk suunnattiin omatoimimatkailijoille, joten kohteisiin voi tutustua kaupunkia omaan tahtiin kierrellessä. Tutustumisessa apuna toimii Visit Turun Culture Walk -sivusto, josta löytyvät niin esittelytekstit kuin myös työryhmän yhdessä kuvaaja Antero Lynnen kanssa tuottamat YouTube-videot.

Opiskelijatyönä tehty Culture Walk -posteri (Juho Rekilä).

Culture Walk -kierros tuotiin ensimmäistä kertaa suuren yleisön silmien eteen Humanistipäivässä 28.4., jolloin kävijät pääsivät tapahtumatorilla tutustumaan projektiin. Myös jokunen YouTube-video oli jo tuolloin valmiina nähtäväksi. Samassa tilaisuudessa ja esittelypisteessä tuotiin päivänvaloon myös Porin yksikön Reposaari-projekti. Culture Walkin virallinen julkistamistilaisuus puolestaan pidettiin 23.5. Minervan Tempo-salissa.

Työryhmässä mukana olivat: Karoliina Haapalehto, Elisa Halsinaho, Kiira Heiskanen, Ari Peippo, Jenni Peltola, Juho  Rekilä ja Karoliina Saastamoinen.
Opintojakson opettajana toimi kansatieteen oppiaineen yliopisto-opettaja Maija Mäki.

Culture Walk -posteri

Teksti: Ari Peippo.
Kuvat: Karoliina Saastamoinen.