Eko, luova ja virtuaali – tulevaisuuden matkailijan etuliitteet

Matkailu on tulevaisuuden Suomessa yhä merkityksellisempi ala – sekä työllistämisen että elämyshakuisen vapaa-ajanvieton kautta. Matkailuala elää sesongeissa ja se työllistää tällä hetkellä Suomessa erityisen paljon nuoria ja nuoria aikuisia. Väestön ikääntyessä kysyntä hyvinvointi- ja terveyspalveluille kasvaa. Hyväkuntoisilla senioreilla on aikaa ja varallisuutta käytettäväksi matkailuun. Toisaalta edulliset tavat matkustaa, muun muassa halpalentoyhtiöt ja airbnb-majoitusvaihtoehdot, ovat mahdollistaneet matkustamisen monille erilaisille väestöryhmille.

Tulevaisuuden matkailua pohdittaessa voidaan kuitenkin kysyä, onko tämä suunta pysyvä – tuleeko matkailu olemaan tulevaisuudessa kohtuullisen hintaista ja muutoin mahdollista kaikille?

Matkailu muuttuu ja muokkautuu erittäin nopeasti yhteiskunnassa tapahtuvien muutoksien mukaisesti. Matkailuun vaikuttavat myös globaalit ilmiöt, esimerkiksi ilmastonmuutos, yhteiskunnalliset levottomuudet ja teknologiset innovaatiot. Matkailuala pyrkii ennakoimaan ihmisten motivaatioita matkustaa ja tarjoamaan juuri sellaisia tuotteita ja palveluita, joita kullakin hetkellä halutaan kuluttaa. Viime vuosien voimakkaita matkailun trendejä ovat olleet yksilöllisten elämysten tuottaminen, ympäristötietoisuuden lisääntyminen sekä digitalisaation kuten esimerkiksi varauspalveluiden kehittyminen ja sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen  markkinoinnissa.

Ennakoin, että tulevaisuudessa matkailijalle merkityksellisimpiä tekijöitä matkakohteen valinnassa tulevat olemaan turvallisuus, vastuullisuus ja  luova itsensä toteuttaminen.

Pääosa matkailijoista tulee hakeutumaan yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vakaisiin ja kulttuurisesti kiinnostaviin ja turvalliseksi koettuihin kohteisiin. Eettisyys ja vastuulliset valinnat tuottavat kestävän kehityksen periaatteisiin kietoutuvaa terveysturismia, hitaan matkailun ilmiöitä ja lähimatkailun tuotteita. Osa eettisesti valveutuneista matkailijoista ei lennä lainkaan, vaan suosii esimerkiksi juna- ja laivaliikennettä. Lähiseudun luontokohteet voivat näin houkutella uusia käyttäjäryhmiä.

Huomionarvoista on, että ihmiset suorittavat vapaa-aikaa yhä intensiivisemmin. Matkailija haluaa jatkuvasti oppia uutta, kehittää itseään, käyttää aikansa hyödyksi. Matkailijat etsivät edelleen aitoa ja autenttista – henkisesti virkistäviä ja syviä kokemuksia. Tietoisuus perinteistä ja autenttisesta menneisyydestä kiinnostaa, mutta samalla saatetaan käyttää uusimman teknologian palveluita – vaikkapa hologrammiopasta muinaisjäännöskohteella. Laajennetun todellisuuden palvelut koetaan tulevaisuudessa luonnolliseksi osaksi matkailuelämystä.

Tulevaisuudessa matkailun rajat tulevat laajenemaan avaruuteen asti. Virtuaaliteknologian mahdollisuudet voivat jo ennen avaruusmatkailun massaturismin vaihetta tuoda avaruudessa tarjottavat matkailulliset elämykset kaikkien ulottuville. Ihminen matkailee uteliaisuuttaan ja matkailun seuraava askel kohti avaruutta, antaa uteliaalle homo sapiensille mahdollisuuden kokea jälleen jotain uutta. Tuntemattoman erämaan kutsu lienee vastustamaton.

Teksti: Maija Mäki, kansatieteen yliopisto-opettaja, FM.

Artikkelikuva: Matkailijat omassa kuplassaan akvaariossa. Kuva: Juha Mäki.

Lue lisää tulevaisuuden matkailusta:
Matkailijaprofiilina moderni humanisti
Riitta Puhakka: Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä
Esimerkki tulevaisuuden avaruusmatkailusta, avaruushissin toimintaperiaatteita