Hyönteisneulalla ja sähkökoneella

Tatuoinnista on nopeasti tullut visuaalisen kulttuurin lempilapsi. Rakennukset muodostavat graffiteilla ja muraaleilla koristautuvia kaupunkikehoja, joiden asukkailla on myös mahdollisuus viestiä iholleen rakentuvilla merkeillä ja kuvilla.

Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomessakin lähinnä merimiesten ja rikollisten tunnusmerkkinä pidetyt kuvat ovat ajan myötä muuttuneet hyväksytyksi ihotaiteeksi. Tatuointien näkyvyys on kasvanut räjähdysmäisesti: niiden ympärille järjestetään messuja, julkaistaan lehtiä ja perustetaan yhä uusia studioita.

Urheilijoiden ja artistien lisäksi kuva on selkeästi tullut hyväksytyksi myös tavallisen kansalaisen arjessa. Porvarisrouvan lapaluun tietämillä sijaitsevan perhosen alkuperäinen merkitys tosin on usein kadoksissa.

Hyönteisneulalla hakattu pin-up-aiheinen mustejälki on vaihtunut sähkökoneiden turvallisiin väreihin ja muutoinkin usein korkeatasoisiin tuotteisiin. Professori O`Reillyn tosin tiedetään käyttäneen konetta New Yorkissa jo 1890-luvulla. Professori tai Doc liitettiin usein ammattitatuoitsijoiden titteliksi myöhemminkin, ja esimerkiksi Suomesta lähdettiin jo 1970-luvulla Tukholmaan Doc Forrestin liikkeeseen.

Initiaationa otettujen sydän, risti ja ankkuri -kokonaisuuksien ohelle ovat myöhemmin löytyneet koristeelliset japanilaiset koikarpit ja kirsikankukat, tribaalikuvat sekä modernisoidut old school teemat. Monet nykykuvat viittaavat esimerkiksi kelttiläiseen muinaismaailmaan, japanilaiseen kulttuuriperintöön tai muuntavat entisen yksinkertaisen sydänmotiivin monimutkaiseksi ja realistiseksi kammioiden ja verisuonien esitykseksi. Sarjakuvahahmot, poliitikot, lapset ja lemmikit voivat näyttäytyä iholla rinnakkain. Yhä useammin tatuointi yhdistyy myös muihin kehonmuokkauksiin kuten lävistyksiin, implantteihin ja arpeuttamisiin.

”Pääskynen on klassinen merimiesmotiivi. Sinistä pääskystä kutsutaan usein nimellä ”Blue bird”. Joidenkin lähteiden mukaan pääskynen voi tarkoittaa sitä, että merimies on ylittänyt päiväntasaajan tai seilannut tietyn määrän meripeninkulmia, mutta kuva-aiheella on myös monia muita tulkintoja. Tässä kuvassa näkyy yhteys kirjekyyhkyyn. Pääskynen saapuu merimiehen luokse kirjekäärö nokassaan, kenties kantaen lemmenviestiä. Siinä tapauksessa naisen kuva on maalla uskollisesti odottavan morsiamen arkkityypppi.” Kuva ja teksti: Sjöhistoriska museet (käännös: Pauliina Niemi)

Ammattilaistatuoijien parissa on selvää hierarkiaa, koska monet tekijät ovat perineet ammattinsa edellisiltä sukupolvilta, ja tekotapojakin voidaan jäljittää eri kulttuureissa eri suuntiin. Hiililangat, arpitatuoinnit ja muut eri kulttuurien perinteiset tatuointimenetelmät laajentavat kenttää globaalisti.

Siinä missä aikaisemmin kuvien ottamisen motiivina oli seiloreiden tai vankien joukkoon kuuluminen, nyttemmin ryhmäidentiteettien tilalle tai ohelle ovat nousseet voimakkaammin erottautumisen ja yksilöllisen ilmaisun teemat.

Tarinat kaverille peukalon juureen hakatusta ”pumminmerkistä” paisuvat suullisessa perinteessä pitkälle linjalle lähteneeseen kokkiin, joka maihin pistäytyessään sai Etelä-Amerikassa kahvipannun kuvan otsaansa. Tämä taas johtaa keskusteluun, jossa nykyisin pohditaan kuvan pysyvyyttä, haittamerkityksiä ja poistamisen tapoja. Jengitatuointeja on poistettu jopa rälläkällä, mutta lääketieteellisesti laserpoistot ovat suositeltavampia.

Lääketieteellinen ulottuvuus kiinnostaa muutoinkin nykyään sekä tatuointien tekijöitä että asiakkaita. Lasten korvalehtiin saatetaan esimerkiksi tatuoida terveyspiste, jonka yhteys akupunktiopisteisiinkin lienee olemassa. Jäämies Ötzin tatuoitujen pisteiden sijoittuminen oletettuihin akupunktiopisteisiin kertoo kuvan ja terveyden vuosituhantisesta yhteydestä.

Teksti: Timo J. Virtanen

Artikkelikuva: Metallimusiikkifani. Cantry Palovaaran metallimusiikkiaiheiset tatutoinnit on tehnyt tatuointiartisti Janne Sova. Palovaaralle on tärkeää, että jo hänen ulkonäöstään välittyy selvästi tietynlainen metallimusiikkiin liittyvä rankkuus ja asenne. Helsingin kaupunginmuseo. Kuvaaja: Sakari Kiuru 2013.

Lue lisää tatuoinneista:

Virtanen Timo J. 2016 Sydän, karppi ja ankkuri. – Askel kulttuurien tutkimukseen (Toim. Jaana Kouri & al.) Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede. Turku.

Juntunen, Juho K. 2004. Tatuoitu. Helsinki: WSOY.

Ruotsalainen, Jari 2001. Kosmeettisia häiriöitä? Kertomuksia suomalaisesta tatuoinnista. Joensuu: Ilias.

Ruotsalainen, Jari 2014. ”Yks ja ainoa hautaan saakka”. Merimiestatuoinnin ritualistiset ja sosiaaliset ulottuvuudet muistelukerronnassa. – Elore 1/2014.

Kapina merellä – laivayhteisö muutoksessa 1920–1930 -luvuilla

Suomen kauppalaivastoon kuului vielä itsenäisyyden ajan alkaessa höyrylaivojen ohella sekä puurunkoisia että teräsrunkoisia purjelaivoja. Siirtyminen purjeista höyryyn vaikutti laivojen miehistöihin sekä heidän työskentelyynsä ja asumiseensa laivalla – jopa erimielisyyksiin asti.

Suurimman osan purjelaivan rungosta vei lastiruuma. Perästä keulaan ulottuvan pääkannen tasolla olivat päällystön ja miehistön asuin- sekä pääosin myös työtilat. Kun laivoihin asennettiin höyrykoneet, kansirakenteet muuttuivat koneen painon ja sen vaatiman tilan vuoksi. Komentosilta ja päällystön asuintilat siirtyivät joissakin alustyypeissä keskilaivaan, toisissa ne sijoitettiin perään.

Ison purjelaivan miehistöön kuului päällikkö, kaksi perämiestä, kirvesmies ja puosu, joka oli kansimiesten työnjohtaja. Aluksen koosta ja takilasta riippuen laivalla oli lisäksi 10–16 kansimiestä: matruuseja, alimatruuseja ja laivapoikia eli jungmanneja. Taloushenkilökuntaan kuuluivat stuertti ja kokki tai kokkistuertti ja messipoika. He valmistivat ruokaa ja keittivät kahvia useita kertoja päivässä.

Suuressa nelimastoparkissa henkilökunnan määrä saattoi olla 30 miestä ja pienessä kolmimastoparkissa kaksitoista miestä. Kahteen vahtiin jaettu miehistö teki työtä neljän tunnin vuoroissa läpi vuorokauden — työaika oli 12 tuntia vuorokaudessa, usein vielä enemmän.

Sanottiin, että päällikkö ”oli kuin Jumala taivaassa”. Hänellä oli suuri valta ja vastuu laivasta, lastista ja miehistöstä, ja siksi kaikki tottelivat häntä. Päällikkö vaikutti myös siihen, miellettiinkö laiva hyväksi vai huonoksi. Perämiehet vastasivat laivalla tehtävistä töistä sekä laivan paikan ja kulkusuunnan määrittämisestä eli navigoinnista. Miehistö työskenteli laivan mastoissa paikkaamassa, kokoamassa ja levittämässä purjeita. He myös huolsivat ja ohjasivat alusta. Purjelaivalla tarvittiin käsityötaidon lisäksi fyysistä voimaa, kestävyyttä, notkeutta ja ketteryyttä — ehkä hieman rämäpäisyyttäkin. Ammatin varjopuolia olivat kova kuri, ruumiilliset rangaistukset, huono ruoka sekä ahtaat ja heikosti lämmitetyt asuintilat.

Kahdeksan valtameripurjehduksen jälkeen fregatti Suomen Joutsen toimi merimiesammattikouluna, jossa opeteltiin myös koneiden käyttöä. Video: YLEn Elävä arkisto.

Purjelaivoissa työskenteli pääasiassa nuoria miehiä, joista varsin monet jäivät maihin ensimmäisen pestinsä päätyttyä. Höyrylaivoissa ei ollut mastoja ja purjeita. Siksi kansimiehistön tehtävistä selviytyivät myös vanhemmat merimiehet. Höyrykoneen hoitamiseen tarvittiin ammattiin koulutettua väkeä, joka oli hankkinut pätevyytensä opiskelemalla teknisissä kouluissa.

Höyrykoneen hoitajilla oli harvoin kokemusta laivalla työskentelemisestä, ja siksi he eivät tunteneet työyhteisön tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Tästä syntyi työyhteisössä ristiriitoja.

Kansipäällystö ja konepäällystö hakivat omia asemiaan arvo- ja johtamisjärjestelmässä. Toisinaan laivan päällikkö, eli kapteeni, ja konepäällikkö eivät mahtuneet edes ruokailemaan samassa pöydässä. Vastaavia ristiriitoja ilmeni myös kansimiehistön ja konemiehistön välillä. Joskus ne äityivät suoranaisiksi tappeluiksi. Siksi miehistöt eivät mahtuneet yhteiseen skanssiin, ja asuminen hyttikäytävän vastakkaisilla puolilla oli joskus vaikeaa. Vaikuttaa siltä, että tämä otettiin huomioon uusia laivoja suunniteltaessa, kun kansi- ja konepuolen asunnot sijoitettiin erilleen.

Työpaikkana konehuone oli oma valtakuntansa. Siellä työskentelivät hiilen siirtäjät eli trimmarit tai lempparit, ja lämmittäjät, jotka lapioivat hiilet tulipesään. Koneen liikkuvista ”nivelistä” pitivät huolta rasvarit. Miehistön työnjohtajina toimivat ”donkeymiehet”, jotka olivat konealipäällystöä. Konevahteja johtivat konemestarit ja ylikonemestarit. Konepäällikkö vastasi koneiden kunnossapidon ja käytön lisäksi muun muassa polttoaineen riittävyydestä ja konepäiväkirjan kirjoittamisesta. Konehuoneessa koulutetut työntekijät puhuivat ’samaa kieltä’ eli ymmärsivät toisiaan, samoin kuin työssäoppineet kansimiehet omassa valtakunnassaan kannella ja ruorissa.

 

Teksti: Ulla Kallberg, FM, kansatiede

Artikkelikuva: Kuunarilaiva Karlin miehistö kannella. Kuvan on lähettänyt maanviljelijä Eemil Luotonen Pyhämaalta. Kopioinut Turun yliopiston Kansatieteen laitos, Matti Komulainen. Hikuta-arkisto, TYKL/vk841.