Kirjan täydeltä Lempiäisten suvun lapsuusmuistoja

Lempiäisten sukuseuran ja kansatieteen oppiaineen monivuotisen projektin huipentuma koetaan Turun kirjamessuilla syksyllä 2017! Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja -sukuteos julkaistaan sunnuntaina 8.10.2017 Turun kirjamessujen yhteydessä klo 15.00–15.20 Eino-tilassa. Muistoista ja tutkimusprojektista pidetään samalla paneelikeskustelu.

Lempiäisten sukuseuran ja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen yhteinen tutkimusprojekti on pian valmis ja kansien välissä. Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja on sukukirjaksi uudenlainen. Sukupuiden esittelyn sijaan kirjaan on tallennettu suvun jäsenten kertomia lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Aikamatka kattaa lähes koko Suomen satavuotisen itsenäisyyden.

Vuonna 2014 alkaneeseen projektiin osallistui yli 70 Lempiäisten suvun jäsentä. Vanhin heistä on syntynyt 1920-luvulla ja nuorimmat 2000-luvulla. Muistitietoa kerättiin Turussa toukokuussa 2016 ja Lappeenrannassa syyskuussa 2016 järjestetyillä haastattelupäivillä, joiden lisäksi tehtiin yksittäisiä henkilöhaastatteluja eri puolilla Etelä-Suomea.

Haastattelupäivillä oli mukana innostunut joukko kansatieteen opiskelijoita, jotka suorittivat samalla etnografisen kenttätyön opintojaksoaan.

Projektin alkuvaiheessa järjestettiin myös sähköinen Webropol-kysely ja muutama suvun jäsen lähetti kirjeitse vapaasti kirjoitettuja muistelmiaan.

Kerrottujen muistojen lisäksi tärkeässä osassa on ollut visuaalinen muistaminen. Projektin aikana saatiin tutkimuksen käyttöön yhteensä 1355 valokuvaa. Turussa ja Lappeenrannassa haastatellut piirsivät myös kognitiiviset kartat paikoista, jotka heille lapsuudessa ja nuoruudessa olivat merkityksellisiä. Haastattelut litteraatioineen, valokuvat ja muu tutkimusmateriaali on tallennettu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon, kansatieteen kokoelmaan (TYKL).

Lapsenlapsetkin pääsivät mukaan talon töihin mummolassa käydessään. Kuvan lapset Rautjärvellä 1960-luvun lopulla. Kuva: Anna-Liisa Lemisen kokoelma.

Monenmoiset paikat kotipiirissä ja kauempana, leikit kavereiden kanssa ja erilaiset koulumuistot yhdistävät Lempiäisten suvun jäseniä läpi vuosikymmenien. Sotien jälkeinen jälleenrakennus ja pula-aika näkyvät vanhempien sukupolvien lapsuusmuistoissa ahkerana työntekona, mutta aikaa muistellaan silti monin tavoin onnellisena.

Arkielämän muutos nousee voimakkaana esiin: elintaso on vuosikymmenien myötä noussut ja arki teknistynyt. Lähtökohta hämmästyttää tämän päivän ihmistä, jolle arjen teknisyys on itsestään selvää.

Kun 1930-luvun kotitupaa valaisi vain karbidilamppu, vaikutti valaistu kirkko sunnuntaisin lapsen silmin suorastaan pelottavalta kaikessa kirkkaudessaan. Vielä 1970-luvullakin elämä maaseudulla saattoi olla mukavuuksiltaan varsin yksinkertaista. Diginatiiveille nykylapsille vaikkapa mökkeily antaa maistiaisia siitä, millaista elämä aikaisemmin on ollut.

Pienet pyöräilijät pysähtyneinä kuvattavaksi 1980-luvun alkupuolella Helsingissä. Kuva: Juhani Lempiäisen kokoelma.

Liikkuminen on yksi teemoista, mikä korostuu Lempiäisten suvun haastatteluissa. Lempiäiset ovat kulkeneet ja matkustaneet jo vuosikymmeniä sitten, mutta keinot ja kohteet ovat muuttuneet ajan myötä. Sukset olivat aikaisemmin maaseudulla elinehto, sillä niillä hiihdettiin talvisin pitkiäkin välimatkoja. Nykyään hiihto on enää harrastus, ja hiihtämään matkustetaan talvilomalla varta vasten sinne, missä on hyvin lunta tarjolla. Sulan maan aikaan on kuljettu polkupyörällä. Ensimmäinen oma polkupyörä on edelleen suuri asia lapselle, mutta 1950-ja 1960-luvuilla sen arvo oli moninkertainen. Polkupyörä hankittiin usein ensimmäisillä itse ansaituilla rahoilla, ja oma pyörä mahdollisti arkipäivän liikkumisen laajemmalla säteellä kuin kävellen.

Autot ovat Lempiäisten suvun jäsenten muistoissa merkittävässä osassa. Perheen ensimmäinen auto 1950- tai 1960-luvulla saattoi olla lapsen ylpeydenaihe.

Omalla henkilöautolla päästiin myös lomamatkoille Lappiin ja Norjaan. Nuoremmille suvun jäsenille autot kulkuvälineenä ovat arkipäivää, mutta ne voivat olla myös harrastus. Vanhoja autoja kunnostetaan, kauko-ohjattavilla pienoismalleilla ajetaan kilpaa ja metsissä mennään off road -maastoautoilla.

Off road -autot lähtemässä reitilleen sukuseuran tapahtumassa Lappeenrannassa syyskuussa 2016. Kuva: Kari Virtasen kokoelma.

Teemoittain jaoteltujen muistojen lisäksi kirjaan sisältyy artikkeleita, jotka johdattelevat tutkimusprosessin kulkuun ja avaavat kansatieteellisen tutkimuksen näkökulmia. Lisäksi katsauksenomaiset tietolaarit taustoittavat muisteluissa esiin nousseita ilmiöitä. Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja -sukuteos julkaistaan sunnuntaina 8.10.2017 Turun kirjamessujen yhteydessä klo 15.00–15.20 Eino-tilassa. Muistoista ja tutkimusprojektista pidetään samalla paneelikeskustelu. Tervetuloa kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä!

Teksti: Eija Schwartz.

Kirjan tiedot:

Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja.
Toim. Niina Koskihaara ja Maija Mäki
ISBN 978-951-29-6904-3
Kirjaa myy Lempiäisten sukuseura verkkokaupassaan.