Kapina merellä – laivayhteisö muutoksessa 1920–1930 -luvuilla

Suomen kauppalaivastoon kuului vielä itsenäisyyden ajan alkaessa höyrylaivojen ohella sekä puurunkoisia että teräsrunkoisia purjelaivoja. Siirtyminen purjeista höyryyn vaikutti laivojen miehistöihin sekä heidän työskentelyynsä ja asumiseensa laivalla – jopa erimielisyyksiin asti.

Suurimman osan purjelaivan rungosta vei lastiruuma. Perästä keulaan ulottuvan pääkannen tasolla olivat päällystön ja miehistön asuin- sekä pääosin myös työtilat. Kun laivoihin asennettiin höyrykoneet, kansirakenteet muuttuivat koneen painon ja sen vaatiman tilan vuoksi. Komentosilta ja päällystön asuintilat siirtyivät joissakin alustyypeissä keskilaivaan, toisissa ne sijoitettiin perään.

Ison purjelaivan miehistöön kuului päällikkö, kaksi perämiestä, kirvesmies ja puosu, joka oli kansimiesten työnjohtaja. Aluksen koosta ja takilasta riippuen laivalla oli lisäksi 10–16 kansimiestä: matruuseja, alimatruuseja ja laivapoikia eli jungmanneja. Taloushenkilökuntaan kuuluivat stuertti ja kokki tai kokkistuertti ja messipoika. He valmistivat ruokaa ja keittivät kahvia useita kertoja päivässä.

Suuressa nelimastoparkissa henkilökunnan määrä saattoi olla 30 miestä ja pienessä kolmimastoparkissa kaksitoista miestä. Kahteen vahtiin jaettu miehistö teki työtä neljän tunnin vuoroissa läpi vuorokauden — työaika oli 12 tuntia vuorokaudessa, usein vielä enemmän.

Sanottiin, että päällikkö ”oli kuin Jumala taivaassa”. Hänellä oli suuri valta ja vastuu laivasta, lastista ja miehistöstä, ja siksi kaikki tottelivat häntä. Päällikkö vaikutti myös siihen, miellettiinkö laiva hyväksi vai huonoksi. Perämiehet vastasivat laivalla tehtävistä töistä sekä laivan paikan ja kulkusuunnan määrittämisestä eli navigoinnista. Miehistö työskenteli laivan mastoissa paikkaamassa, kokoamassa ja levittämässä purjeita. He myös huolsivat ja ohjasivat alusta. Purjelaivalla tarvittiin käsityötaidon lisäksi fyysistä voimaa, kestävyyttä, notkeutta ja ketteryyttä — ehkä hieman rämäpäisyyttäkin. Ammatin varjopuolia olivat kova kuri, ruumiilliset rangaistukset, huono ruoka sekä ahtaat ja heikosti lämmitetyt asuintilat.

Kahdeksan valtameripurjehduksen jälkeen fregatti Suomen Joutsen toimi merimiesammattikouluna, jossa opeteltiin myös koneiden käyttöä. Video: YLEn Elävä arkisto.

Purjelaivoissa työskenteli pääasiassa nuoria miehiä, joista varsin monet jäivät maihin ensimmäisen pestinsä päätyttyä. Höyrylaivoissa ei ollut mastoja ja purjeita. Siksi kansimiehistön tehtävistä selviytyivät myös vanhemmat merimiehet. Höyrykoneen hoitamiseen tarvittiin ammattiin koulutettua väkeä, joka oli hankkinut pätevyytensä opiskelemalla teknisissä kouluissa.

Höyrykoneen hoitajilla oli harvoin kokemusta laivalla työskentelemisestä, ja siksi he eivät tunteneet työyhteisön tapoja ja käyttäytymissääntöjä. Tästä syntyi työyhteisössä ristiriitoja.

Kansipäällystö ja konepäällystö hakivat omia asemiaan arvo- ja johtamisjärjestelmässä. Toisinaan laivan päällikkö, eli kapteeni, ja konepäällikkö eivät mahtuneet edes ruokailemaan samassa pöydässä. Vastaavia ristiriitoja ilmeni myös kansimiehistön ja konemiehistön välillä. Joskus ne äityivät suoranaisiksi tappeluiksi. Siksi miehistöt eivät mahtuneet yhteiseen skanssiin, ja asuminen hyttikäytävän vastakkaisilla puolilla oli joskus vaikeaa. Vaikuttaa siltä, että tämä otettiin huomioon uusia laivoja suunniteltaessa, kun kansi- ja konepuolen asunnot sijoitettiin erilleen.

Työpaikkana konehuone oli oma valtakuntansa. Siellä työskentelivät hiilen siirtäjät eli trimmarit tai lempparit, ja lämmittäjät, jotka lapioivat hiilet tulipesään. Koneen liikkuvista ”nivelistä” pitivät huolta rasvarit. Miehistön työnjohtajina toimivat ”donkeymiehet”, jotka olivat konealipäällystöä. Konevahteja johtivat konemestarit ja ylikonemestarit. Konepäällikkö vastasi koneiden kunnossapidon ja käytön lisäksi muun muassa polttoaineen riittävyydestä ja konepäiväkirjan kirjoittamisesta. Konehuoneessa koulutetut työntekijät puhuivat ’samaa kieltä’ eli ymmärsivät toisiaan, samoin kuin työssäoppineet kansimiehet omassa valtakunnassaan kannella ja ruorissa.

 

Teksti: Ulla Kallberg, FM, kansatiede

Artikkelikuva: Kuunarilaiva Karlin miehistö kannella. Kuvan on lähettänyt maanviljelijä Eemil Luotonen Pyhämaalta. Kopioinut Turun yliopiston Kansatieteen laitos, Matti Komulainen. Hikuta-arkisto, TYKL/vk841.

 

 

 

Luurankopuhelimia, kobria ja valintakiekkoja

Ennen ilma- ja maakaapelointia kaupunkimaisemaa halkoivat puhelinlangat ja niiden telineet. Lankapuhelinta pidettiin pöydällä tai seinällä.

Ero lankapuhelimen ja langattoman välillä ei liity pelkästään nykyisten älypuhelinten tai ylipäätään kännyköiden ilmaantumiseen. Bellin ja Meuccin puhelinkeksintöihin viitataan usein, mutta harvempi tietää, että keksijä Reginald Fessenden puhui maailman ensimmäisen langattoman puhelun. Se tapahtui kahden maston välillä Washingtonissa jo vuoden 1900 joulukuussa.  Samaan aikaan muun muassa Marconi kehitti langattomia lennättimiä.

Suomessa puhelin yleistyi nopeasti 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä, usein juuri lennätinkokemusta saaneiden henkilöiden toimesta.

Tällaisiin kuului esimerkiksi Daniel Wadén, jonka toiminta loi puhelinyhteyksiä ja puhelinkoneita. Uranuurtajilla oli hyvät yhteydet Ruotsiin, erityisesti L.M. Ericssonin liiketoimintaan. Ruotsalainen etnologi Jan Garnert onkin erinomaisella tavalla teoksessaan ”Hallå” (2005) kuvannut puhelinten kasvavaa liiketoimintaa ja puhelun merkitystä juuri Tukholmassa. Tutkimus avaa myös enemmän lankapuhelimen nimitystä.

Pöytäpuhelin ja vanha seinäpuhelin Piikkiössä 1970-luvun lopulla. Kuva: Hikuta-arkisto, TYKL/vk/24176, kuvaaja L. Hilpinen 1979.

Keskuksen ja tilaajan yhteyksiin tarvittiin kirkkaita lankoja. Langat ja niiden telineet valtasivatkin nopeasti suurkaupunkien kattorakenteet ja kaupunkitaivaan. Vähitellen yhteydet koottiin ilma- ja maakaapeleihin, ja maisema palasi lähes ennalleen. Sama ilmiö näkyi suomalaisissakin suurkaupungeissa. Myös keskusjärjestelmät vaativat vähemmän tilaa, kun analoginen tekniikka vaihtui digitaaliseksi .

Käsivälitteisten keskusten (sentraali-Santrat) tärkeä asema säilyi pitkään erityisesti syrjäseuduilla, vaikka automaatio eteni Suomessa jo 1920-luvulta alkaen. Tosin vasta 1950-luvulta alkoi suuremman muutoksen aika.

Pöytä- ja seinälankapuhelinten kehityskaarta voidaan seurata aina 1800-luvun magneettijalkaisista ”luurankopuhelimista ja puisista koristemaalatuista seinäkoneista 1930-luvun bakeliittipuhelimiin, 1950-luvun design kobraan(Ericofon) sekä 1970-luvun iloisen oransseihin ja vihreisiin tuotteisiin. Suomessa valmistettiin jonkin verran omiakin koneita (Oy Puhelinteollisuus), mutta kodeissa yleistyivät lähinnä merkit, kuten L.M.E, Krone, Siemens ja ITT – kunnes kännykät valtasivat markkinat.

Eräs lankapuhelinten merkittävimmistä muodonmuutoksista tapahtui, kun pyöritettävä valintakiekko vaihtui näppäinvalinnaksi. Lankapuhelimista valintakiekkoineen on kuitenkin tullut eräänlainen nostalginen esineryhmä. Niitä käytetään niin sisustuksessa kuin esimerkiksi näytelmissä, mainoksissa ja elokuvateollisuudessa luomassa ajankuvaa. Lankapuhelin on hyvä esimerkki käyttötarkoituksen pysyvyyteen liittyvästä tekniikan kehityksestä, ja miten sen esinemuotoilua käytetään osana markkinointia.

 

Teksti: Timo J. Virtanen, kansatieteen lehtori, FL

Artikkelikuva: L.M. Ericssonin pöytäpuhelin 1900-luvun alusta. Kuva: Marianne Mäkinen 2017.

Lue lisää puhelimista:
Virtanen, Timo J. 2017: Kännykkä. Puhelimesta monitoimijaksi. 100 vuotta mennyttä ja tulevaa -verkkosivut.

 

Pappa-mopolla pitkin kylän raittia

Pappa-Tunturi on monien suomalaisten tuntema klassikko. Varsinkin turkulaisilla on mopoon lämmin suhde, valmistettiinhan niitä Turun tehtaassa vuosikymmenien ajan. Nykyisin yhä useamman nuoren ensimmäinen moottoroitu menopeli on mopoauto.

Tunturipyörä Oy:n historia ulottuu vuoteen 1922 asti, jolloin se toimi nimellä Turun Pyöräkellari. Mopojen lisäksi yhtiö on valmistanut mitä erilaisimpia tuotteita, kuten suksisauvoja, lastenvaunuja, pyörätuoleja ja ruohonleikkureita. Nykyisin Tunturi on keskittynyt polkupyörien ja kuntoiluvälineiden valmistamiseen.

Mopedien suunnittelu alkoi Tunturilla vuonna 1953. Varhaisimmat mallit olivat sirolinjaisia ja putkirunkoisia, ja ne muistuttivatkin paljon polkupyöriä. Ensimmäiset putkirungot eivät kuitenkaan olleet riittävän lujia. Lisäksi ne näyttivät hieman vanhanaikaisilta ja halvoilta muiden valmistajien levyrunkoisten mallien rinnalla. Tämän vuoksi Tunturi alkoi suunnitella omaa vastaavanlaista malliaan. Mopojen suosiota kiritti vuonna 1957 voimaan tullut uusi asetus, jonka mukaan mopon ajamiseen ei enää tarvittu ajokorttia. Lisäksi ajoiäksi määriteltiin 15 vuotta. Vuonna 1959 Tunturi toikin markkinoille uuden mopon, joka sai heti suuren suosion.

Mopo polkaistiin käyntiin polkimilla, joiden päällä myös pidettiin ajon aikana jalkoja. Kulkuvälineen painon vuoksi mopoa ei kuitenkaan voinut käytännössä liikuttaa polkemalla.

Alunperin mopedeissa oli käsivaihteet sekä samanlaiset polkimet kuin polkupyörissä. Poljinpakko poistui vuonna 1970. Tämän jälkeen markkinoille tuli myös malli, jossa oli jalkavaihteet. Tunturi oli aikoinaan yleisin mopedimerkki. Eräs syy suosioon oli, että mopedia pidettiin kestävänä ja luotettavana. Sen suunnittelussa oli otettu huomioon myös Suomen sääolosuhteet.

Ohjelmassa vuodelta 1964 seurataan Pappa-Tunturin valmistusta Turun tehtailla. Video: YLEn Elävä arkisto.

Mopojen rekisteröintimäärät laskivat kolmanneksella 1960-luvulta 1990-luvulle. Nykyisin yhä useamman nuoren ensimmäinen moottoroitu menopeli on mopoauto. Mopoautoja rekisteröidään kuitenkin vähemmän mitä perinteisiä mopoja. Vuonna 2013 tullut uusi ajokorttiuudistus erotti lisäksi mopoautokortin ja mopokortin toisistaan. Luultavasti mopoautokortin kalliimpi hinta on myös hieman laskenut mopoautojen suosiota.

 

Teksti: Anne Nieminen, FM, kansatiede

Artikkelikuva: Sininen Tunturi-merkkinen mopedi M60. Kuva: Turun museokeskus.

Lue lisää Pappa-Tunturista:
Hakomäki, Risto 2011: Pappa-Tunturi mopo – Tunturi Automat 1977. Kansallismuseon kuukauden esine.
Roivainen, Päivi 2014: Pappa-Tunturi – Suomen ikiliikkuja. Teoksessa Sisua, Siloa ja sinappia. Merkkituotteita Turusta. Sivut 296–307. Turun maakuntamuseon julkaisuja 6.

 

Puukko-designia

Puukko on pysynyt muodoltaan lähes samanlaisena läpi vuosisatojen. Aiemmin puukkoja tehtiin käsityönä, ja alueilla oli omat puukkomallinsa.

Puukko on tärkeä työkalu, jota käytetään edelleen monissa töissä. Puukko keksittiin jo rautakaudella (400 eaa.–1200 jaa.). Rautasepät alkoivat muokata rautaa sulattamalla, takomalla ja karkaisemalla sitä sopivaan muotoon. Esimerkiksi Ravattulan Ristimäen kalmistosta on löytynyt useita rautakautisia puukkoja.

Puukon valmistus on monivaiheinen prosessi, ja se vaatii taitoa. Hiiliterästä taotaan ja muotoillaan alasimen päällä. Teräaihiota kuumennetaan ja taotaan useaan kertaan, jotta puukon ominaisuudet ja kestävyys paranevat. Tämän jälkeen terä kuumennetaan hehkuvan punaiseksi ja karkaistaan, eli upotetaan veteen. Puukonterä hiotaan haluttuun muotoon. Lopulta se ”päästetään” eli kuumennetaan sinertäväksi ja annetaan jäähtyä itsekseen. Terä viimeistellään kiillottamalla ja hiomalla se teräväksi.

Kolmannen polven puukkomestari Kustaa Lammi valmistaa puukkoa Kauhavalla 1980. Video: Museoviraston Kuvakokoelmat.

Pohjanmaa ja erityisesti Kauhava ovat olleet tunnettuja puukoistaan. Juho Kustaa Lammi aloitti puukkojen valmistuksen Kauhavalla 1800-luvun puolessa välissä. Lammi kehitti myös puukonvalmistukseen uusia tekniikoita ja työvälineitä. Hän toimi yhteistyössä Iisakki Järvenpään kanssa, ja he kehittivät yhdessä kauhavalaisen perinteisen puukkomallin. Puukolla on erityisasema suomalaisessa kulttuurissa, mikä näkyy parhaiten alueellisten puukkotyyppien monipuolisuudesta.

Vaikka puukko sellaisenaan ei enää olekaan kaikkien jokapäiväisessä käytössä, on se edelleen monitoimityökalu, joka kulkee niin työmiesten kuin retkeilijöidenkin mukana.

Hintavan käsityöpuukon sijaan monelle tutumpi esine saattaa olla ruotsalainen mora, jota pystyy ostamaan lähes kaikista marketeista, ja jonka hinta ei päätä huimaa. Loppujen lopuksi puukko itsessään on muuttunut melko vähän. Suurin muutos on tapahtunut valmistusmateriaaleissa, mutta puukon muotoilu on pysynyt samana lähes vuosisatoja.

 

Teksti: Kim Eriksson, Marja Kauranen ja Sanni Lilja (Toim. Anne Nieminen, FM).

Lue lisää puukoista:
Jussi Luoma (2007), Kustaa Lammi ja puukot (kansatieteen pro gradu -tutkielma).

Kuvat: Kustaa Lammin puukkoja. Hikuta-arkisto, TYKL-kokoelmat.

 

Kännykkä. Puhelimesta monitoimijaksi

Kännykästä on tullut aiempaa yhä itsenäisempi ja monipuolisempi laite: siitä on tullut osa esineiden internetiä. Kännykällä voit nykyisin tarkistaa jopa oman jääkaappisi sisällön.

Puhelimen historia ulottuu aina 1800-luvun lopulle asti, vaikka ensimmäisen tai oikean keksijän nimestä on edelleen useita versioita. Suomalaisen puhelintekniikan kehitys perustui aluksi paljolti varhaisen lennätintekniikan pioneerien varaan. Kuten monien muidenkin teknisten välineiden ja koneiden kohdalla, puhelimen koko on ajan kuluessa pienentynyt. Mikä merkittävintä, siitä on tullut aikaisempaa itsenäisempi ja monipuolisempi. Itsenäinen erityisesti kännykän vapaan liikuteltavuuden, ja monipuolinen digitaalisen ajan erilaisten ohjelmien sekä sovellusten kautta.

Ensimmäinen matkapuhelinverkko Suomessa – itse asiassa koko valtion käsittävänä myös koko maailmassa – oli autoradiopuhelin ARP, joka avautui vuonna 1971. 1980-lukua leimasi NMT-verkko  ja edelleen suomalainen NOKIA-buumi. Maailmallakin menestyneet klassikkomallit 1011 (1992), 9000 Communicator (1996) sekä 3210 (1999) seurasivat toisiaan.

2010-luvun puolivälissä kännykkämarkkinat ovat kirjavat, ja markkinaosuuksia on jaettu uudelleen. Muiden kotimaisten tuotemerkkien (esim. Benefon, Jolla) vaikutukset ovat jääneet ulkomaisten jättien (Ericsson, Samsung, Apple, Huawei) rinnalla pieneksi. Kilpavarustelu on kuitenkin johtanut ominaisuuksien kirjoon. 3G-puhelimet olivat askel kohti nykyistä laitetta, jolle puhelin-nimitys saattaa tuntua jo vanhentuneen vähättelevältä. Suomalaissyntyinen tekstiviestiominaisuus oli tavallaan askel kohti nykyistä monitoimikonetta.

Mobira Oy:n aluemyyntijohtaja Jouko Häyrynen kertoo ensimmäisestä käsimatkapuhelimesta eli kännykästä. Videon kuvaus ja editointi: Tuomas Niemelä.

Puhelimen merkki ja malli ovat muuttuneet meillä yhä enemmän statussymboliksi. Myös kilpajuoksu kehitysmaihin tarkoitettujen halpojen kännyköiden valmistamiseksi jatkuu. Samalla älypuhelin on pelkän puhelun asemesta alusta, jolla toimivat arjen monet välttämättömyydet. Esineiden internetin aikana ihminen muodostaa ympärilleen sähköisen arjen, johon kuuluvat esimerkiksi ”puhelimen” kautta yhtälailla jääkaapin sisältö, kiinteistön vartiointi kuin sosiaaliset kontaktitkin.

Esineet viestivät ihmiselle. Lankapuhelinverkossa toimineet ”Neiti Aika” ja ”Päivän sana” ovat muuttuneet sähköiseksi kalenteriksi, kameraksi ja kuvakommentoinniksi, keskusteluareenoiksi, arkistoksi tai vaikkapa pelien pelaamiseksi.

Teknologiset harppaukset ovat synnyttäneet myös kasvavan puhelinaddiktion aikatauluihin ja yhteyksien ylläpitoon. Älypuhelimia vastaan suunnattu kritiikki on voimistunut myös ekologisesta näkökulmasta, sillä valmistusprosessien vaatimat harvinaiset raaka-aineet (esim. lantaani, terbium, yttrium), ja niiden tuotanto-olosuhteet herättävät valveutuneissa käyttäjissä huolestuneisuutta. Toisaalta uusien mallien kehittely, ja ennen kaikkea verkkoliiketoiminta sekä appsien suunnittelut, luovat uusia markkinoita. Kännykkä on jo siirtynyt rannekkeeksi ja iholle. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

Teksti: Timo J. Virtanen, kansatieteen lehtori, FL

Artikkelikuva: Nokia 3210 -mallinen kännykkä pakkauksineen. Pakkauksessa mukana laturi, käyttöohjeet sekä ostokuitti. Kuva: Turun museokeskus.

Lue lisää kännykän historiasta:
Jylhä, Nina; Eriksson, Kim; Kauranen, Marja: Matkapuhelin: arjen helpottaja vai välttämättömyys? Kansatieteen työseminaari 2016.
Kettunen, Niko & Paukku, Timo 2014: Kännykkä – lyhyt historia. SKS: Helsinki.
Virtanen, Timo J. 2015: Puinen pitkäkorva ja punainen kobra. ­– Askel kulttuurien tutkimukseen (Toim. Jaana Kouri). Turku: Turun yliopisto, Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede.